Zakład Logiki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Strona główna       Pracownicy       Doktoranci    
  Konferencje Filozofia Matematyki       Archiwum   Ciekawostki     Logika w sieci    
               

Dane osobowe
Kariera naukowa
Zajmowane stanowiska
Pełnione funkcje
Konferencje
Projekty badawcze i granty
Nagrody
Inna działalność
Organizowane konferencje
Zakres badań
Książki
Artykuły
Abstrakty
Inne publikacje

Izabela
Bondecka-Krzykowska
dr Izabela Bondecka-Krzykowska


      DANE OSOBOWE

Imię Izabela
Nazwisko Bondecka - Krzykowska
Data urodzenia 26 luty 1974
Stopień naukowy Doktor
Zajmowane stanowisko Adiunkt
Hobby Jazda konna, wycieczki górskie.

      KARIERA NAUKOWA

1992-1997 Studia na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM w Poznaniu
1997 Magister informatyki. Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.
Praca magisterska:  Algorytmy deterministyczne i probabilistyczne znajdowania najkrótszych ścieżek w grafach
Promotor: prof. dr hab. Michał Karoński
1997-2002 Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu
2002 Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
Instytut Filozofii UAM w Poznaniu.
Rozprawa doktorska: Kierunki strukturalistyczne we współczesnej filozofii matematyki. Analiza krytyczno-porównawcza
Promotor: prof. dr hab. Roman Murawski

      ZAJMOWANE STANOWISKA

1997-2001 Informatyk (PGNiG Warszawa Oddział Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu)
od 2002 Adiunkt w Zakładzie Logiki Matematycznej, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

      PEŁNIONE FUNKCJE

od 2005 Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
od 2009 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki
od 2006 Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Studies in Logic, Grammar and Rhetoric.
2006-2008 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

      KONFERENCJE

14 - 18 maja 2002 XVI Szkoła Historii Matematyki
23-27 września 2002 VIII Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja (referat).
22-23 paĽdziernika 2002 XLVIII Konferencja Historii Logiki, Kraków (referat).
6-10 maja 2003 VIII Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Karpacz (referat).
14-20 sierpnia 2003 Logic Colloquium, Helsinki, Finlandia (referat).
21-22 paĽdziernika 2003 XLIX Konferencja Historii Logiki, Kraków.
29 listopada - 4 grudnia 2003 VI Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki w Setną Rocznicę Urodzin Johna von Neumanna, Zakopane.
26-28 luty 2004 Konferencja Informatyka - Badania i Zastosowania, Kazimierz Dolny (referat).
26-30 kwietnia 2004 IX Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Karpacz.
14-18 września 2004 VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin (referat).
26-27 paĽdziernika 2004 50 Konferencja Historii Logiki, Kraków.
29-30 paĽdziernika 2004 Logika i Filozofia Nauki, Ruciane-Nida (referat).
9-11 luty 2005 Konferencja Informatyka - Badania i Zastosowania, Kazimierz Dolny (referat).
7-13 marca 2005 Zastosowania Algebry IX, Zakopane (referat).
9-13 maja 2005 X Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba.
16-17 maja 2005 IX Krakowska Konferencja Metodologiczna, Kraków (referat).
28 lipca - 3 sierpnia 2005 Logic Colloquium, Ateny, Grecja (referat).
5-8 września 2005 Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zamek Bierzgłowski.
23-25 września 2005 Trends in Logic III International Conference in memoriam
A. Mostowski, H. Rasiowa, C. Rauszer, Warszawa, Ruciane-Nida.
27-29 kwietnia 2006 Horizons of Truth. Gödel Centenary 2006, Wiedeń, Austria.
8-12 maja 2006 XI Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba.
18-19 maja 2006 X Krakowska Konferencja Metodologiczna, Kraków.
22-26 maja 2006 XX Szkoła Historii Matematyki, Ustroń.
5-11 marca 2007 Zastosowania Algebry XI, Zakopane.
26-28 marca 2007 Perspectives on Mathematical Practices 2007, Bruksela, Belgia (referat).
17-18 maja 2007 XI Krakowska Konferencja Metodologiczna - Prawa Przyrody, Kraków (referat).
9-16 sierpnia 2007 13th International Congress of Logic Methodology and Philosophy of Science, Pekin, Chiny (referat).
5-9 maja 2008 XIII Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba (referat).
21-26 sierpnia 2008 6th European Congres of Analytic Philosophy, Kraków.
15-20 września 2008 VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa.
20-23 kwietnia 2009 XIV Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba (referat).
30 czerwca - 2 lipca 2009 III Forum Matematyków Polskich, Kraków.
28 lipca - 2 sierpnia 2009 XXIII International Congress of History of Science and Technology, Budapeszt, Węgry (referat).
23-24 paĽdziernika 2009 II Konferencja Filozofia Matematyki (referat).
19-27 sierpnia 2010 International Congress of Mathematicians, Hyderabad, Indie (referat).
7-10 paĽdziernika 2011 HAPOC-11: Conference on the History and Philosophy of Computing, Gandawa, Belgia, (referat).
17-18 paĽdziernika 2011 III Konferencja Filozofia Matematyki (referat).
17-21 września 2012 International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach, Lwów, Ukraina.
20-23 września 2013 History and Philosophy of Infinity, Cambridge, Anglia.
16 listopada 2015 Filozofia w logice i informatyce, Politechnika Warszawska, Warszawa.
17 maja 2016 Efektywna komunikacja naukowa, UAM, Poznań (referat).
17-18 listopada 2016 Filozofia w informatyce, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (referat).
2-3 grudnia 2016 HOMO INFORMATICUS 4.0 - informatyka, człowiek, społeczeństwo, Instytut Filozofii UAM Poznań (referat).
6 grudnia 2016 II Konferencja Szkoleniowa Efektywna Komunikacja Naukowa, UAM Poznań (referat).
9-10 grudnia 2016 V Konferencja Filozofia Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań (referat).

      PROJEKTY BADAWCZE I GRANTY

lipiec 2003 Grant Unii Europejskiej na udział w Logic Colloquium 2003.
GD-01/2004 Krótki przewodnik po historii matematyki, grant dydaktyczny Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
1 H01A 042 27 Strukturalizm jako alternatywa dla platonizmu we współczesnej filozofii matematyki, Projekt Badawczy KBN; wykonawca
lipiec 2005 Grant na udział w Logic Colloquium 2005.
GD-06/2006 Metoda drzew semantycznych w klasycznym rachunku logicznym, grant dydaktyczny Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
2006 - 2008 Udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków subsydium profesorskiego prof. Romana Murawskiego przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
N N101 136940
2011-2014
Zagadnienia filozoficzne w informatyce, Projekt Badawczy NCN; wykonawca.
GD-01/2012 Historia obliczeń, grant dydaktyczny Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

      NAGRODY

2003 Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Poznań za osiągnięcia w pracy naukowej w roku 2002
2007 Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Poznań za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej w roku 2006
2008 Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy naukowej
2009 Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Poznań za pracę na rzecz Wydziału
2011 Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia dydaktyczne
2012 Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Poznań za pracę na rzecz Wydziału
2013 Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy naukowej
2013 Nominacja do Nagrody w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XVII Targi Książki w Krakowie) ,,Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej''.
2015 Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

      ORGANIZOWANE KONFERENCJE

I Konferencja Filozofia Matematyki, Poznań 2008.
II Konferencja Filozofia Matematyki, Poznań 2009.
III Konferencja Filozofia Matematyki, Poznań 2011.
IV Konferencja Filozofia Matematyki, Poznań, 5-6 grudnia 2014.
V Konferencja Filozofia Matematyki, Poznań, 9-10 grudnia 2016.

      INNA DZIAŁALNOŚĆ

Członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki (od 2005)
Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 2002)
Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa (1997-2001)

      ZAKRES BADAŃ

Filozofia matematyki i informatyki
Logika matematyczna
Historia matematyki i informatyki
Podstawy informatyki

      KSIAŻKI

Przewodnik po historii matematyki , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 255.
Matematyka w ujęciu strukturalnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 153.
Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie?, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, ss. 367 (współredaktor J. Pogonowski).
Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 235.
Z zagadnień ontologicznych informatyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 266.

      ARTYKUŁY

Dowody komputerowe a status epistemologiczny twierdzeń matematyki Filozofia Nauki 3-4 (1999), s. 103-116.
Strukturalizm w filozofii matematyki, Wiadomości Matematyczne t. XXXIX, 2003, s. 167-183.
Strukturalizm jako alternatywa dla platonizmu w filozofii matematyki, Filozofia Nauki 1(2004), s. 19-28.
The four-color theorem and its consequences for the philosophy of mathematics, Annales UMCS Informatica AI, 2(2004) s. 5-14.
Agnostyczny jeż w lesie semantycznym, w: Ratione et Studio. Profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu w darze, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 191-234 (współautor: J. Pogonowski).
Semantic tree method - historical perspective and applications, Annales UMCS Informatica AI 3 (2005), s. 15-25.
Problemy epistemologii matematyki a strukturalizm, [w:] Struktura i emergencja, Wydawnictwo Biblos, Kraków 2006, s. 94-109 (współautor: R.Murawski).
Remarks on the structuralistic epistemology of mathematics, Logique et Analyse 193 (2006), 31-41. (współautor: R.Murawski)
Konsekwencje Bereszit 2:16, Investigationes Linguisticae, Volume XIV, 2006, tekst on-line ,(współautor: J. Pogonowski).
Teoria kategorii we współczesnej filozofii matematyki, [w:] Prawa przyrody, red. M. Heller, J.Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Biblos, Kraków-Tarnów 2008, 95-109, (współautor: R. Murawski)
Categorical structuralism in the contemporary philosophy of mathematics, Logique & Analyse 204 (2008), 365-373. (współautor: R. Murawski)
Pierwsze maszyny liczące na ziemiach polskich, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 3-4 (2009), 235-254.
O związkach informatyki z matematyką, Filozofia Nauki , 1 (2010), 77-89.
Paradygmaty informatyki, [w:] Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie? , red.
I. Bondecka-Krzykowska, J. Pogonowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, 117-134.
Uwagi na temat ontologii wirtualnej rzeczywistości, Filozofia Nauki 4 (2012), 139-153.
The Beginnings of Mechanical Computing in Poland, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 27 (40), 2012, 45-62.
Informatyka jako nauka, Roczniki Filozoficzne XLII (3), 2014, 85-102.
O przedmiocie badań informatyki, Studia Philosophiae Christianae 50 (2), 2014, 5-24.
Co to jest komputer? Uwagi ontologiczne, [w:] Filozofia matematyki i informatyki, red. R. Murawski, Copernicus Center Press, Kraków 2015, s. 291-309.
Hardware versus software, [w:] Problemy filozofii matematyki i informatyki, red. R. Murawski, J. Woleński, Wydawnictwo Naukowe UAM 2018, s. 205-212.

      ABSTRAKTY

Is structuralism an alternative to platonism in the philosophy of mathematics?, The Bulletin of Symbolic Logic Vol.10, Number 2 June 2004, s.250-251
The four-color theorem and its philosophical consequences , The Bulletin of Symbolic Logic Vol.11, Number 2 June 2005, s.303-304
Structuralistic epistemology of mathematics The Bulletin of Symbolic Logic Vol.12, Number 2 June 2006, s.325 (współautor R. Murawski).
Słonimski's theorem and its implementation in the calculating machine International Congress of Mathematicians, Hyderabad, August 19-27, 2010, Abstracts, 657-658.

      INNE PUBLIKACJE

Hasła w Encyklopedii Britannica: Funkcja rekurencyjna (t.), Alfred Tarski (t.42), Tautologia (t.42)
History of Polish Association for Logic and Philosophy of Science, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 9(22) (2006), 209-210.
Naukowe curriculum vitae Romana Murawskiego, [w:] Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie? , red. I. Bondecka-Krzykowska, J. Pogonowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, 25-68 (współautor J. Pogonowski).