Izabela Bondecka-Krzykowska
Z zagadnień ontologicznych informatyki
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016
266 stron

Spis treści


  Wstęp

 ROZDZIAŁ I. KOMPUTER

  1.1. Komputer jako urządzenie fizyczne
        1.1.1. Komputer jako artefakt
        1.1.2. Hardware versus software
        1.1.3. Weryfikacja komputerów jako urządzeń
  1.2. Komputer jako obiekt abstrakcyjny
  1.3. Inne koncepcje komputera
  1.4. Podsumowanie

 ROZDZIAŁ II. PROGRAM KOMPUTEROWY

  2.1. Ontologia
        2.1.1. Dualna natura programów komputerowych
        2.1.2. Programy jako obiekty matematyczne
        2.1.3. Programy jako wzorce
        2.1.4. Kryteria identyczności programów
        2.1.5. Specyfikacja
        2.1.6. Implementacja
  2.2. Epistemologia
        2.2.1. Poprawność programów
        2.2.2. Testowanie programów
        2.2.3. Dowodzenie poprawności programów
  2.3. Podsumowanie

 ROZDZIAŁ III. INFORMACJA

  3.1. Definicje informacji
  3.2. Wybrane teorie informacji
        3.2.1. Matematyczna teoria komunikacji
        3.2.2. Algorytmiczna teoria informacji
        3.2.3. Teoria informacji Mazura
        3.2.4. Teoria informacji semantycznej
        3.2.5. Teoria informacji silnie semantycznej Floridiego
        3.2.6. Teoria systemowa
        3.2.7. Informacja jako wynik procesu
  3.3. Filozofia informacji
  3.4. Podsumowanie

 ROZDZIAŁ IV. WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Cechy wirtualnej rzeczywistości
        4.2.1. Symulacja
        4.2.2. Interaktywność
        4.2.3. Sztuczność
        4.2.4. Immersja
        4.2.5. Teleobecność
        4.2.6. Komunikacja sieciowa
        4.2.7. Fikcjonalizacja
        4.2.8. Hipertekst
        4.2.9. Czas
  4.3. Obiekty wirtualne jako symulacje
  4.4. Wirtualność a fikcja
  4.5. Ontologia rzeczywistości wirtualnej Gurczyńskiego
  4.6. Ontologia obiektów wirtualnych Brey'a
  4.7. Wirtualność a realność
  4.8. Podsumowanie

  Zakończenie

  Bibliografia