Izabela Bondecka-Krzykowska
Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej.
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012
235 stron

Spis treści

Rozdział 1.Początki liczenia

Rozdział 2.Pierwszy przyrząd do liczenia
        2.1. Pokazywanie liczb na palcach
        2.2. Rachunki na palcach

Rozdział 3.Jak liczyli starożytni
        3.1. Oznaczanie liczb bez pisma
        3.2. Sumerowie
        3.3. Babilończycy
        3.4. Egipcjanie
        3.5. Grecy
        3.6. Rzymianie
        3.7. Chińczycy
        3.8. Majowie
        3.9. Hindusi
        3.10. Arabowie
        3.11. Europejczycy

Rozdział 4.Abaki
        4.1. Abakusy greckie i rzymskie
        4.2. Chińskie szachownice do liczenia
        4.3. Gliniane tablice do rachunków
        4.4. Liczenie na pisaku
        4.5. Œredniowieczne abaki

Rozdział 5.Liczydła
        5.1. Rosyjskie szczoty
        5.2. Liczydło szkolne
        5.3. Chińskie liczydło suanpan
        5.4. Japoński soroban

Rozdział 6. Następcy liczydeł
        6.1. Pałeczki Nepera
        6.2. Suwak logarytmiczny
                6.2.1.Mnożenie
                6.2.2.Dzielenie
                6.2.3.Podnoszenie liczb do kwadratu i do trzeciej potęgi
                6.2.4.Łączenie działań

Rozdział 7.Maszyny liczące
        7.1. Zegar liczący Schickarda
        7.2. Pascalina
        7.3. Maszyna Leibniza
        7.4. Następcy Schickarda, Pascala i Leibniza

Rozdział 8.Początki mechanicznych obliczeń na ziemiach polskich
        8.1. Maszyny liczące Abrahama Sterna
        8.2. Maszyna licząca Słonimskiego
        8.3. Wynalazki zegarmistrza Staffela

Rozdział 9.Wynalazki wieku XVIII i XIX
        9.1. Początki programowania
        9.2. Maszyny róznicowe
        9.3. Mechanografia

Rozdział 10.Maszyna analityczna Charlesa Babbage'a

Literatura

Spis rycin

Indeks nazwisk