Zakład Logiki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Strona główna       Pracownicy       Doktoranci    
  Konferencje Filozofia Matematyki       Archiwum   Ciekawostki     Logika w sieci    
               

Dane osobowe
Kariera naukowa
Zajmowane stanowiska
Pełnione funkcje
Staże
Komunikaty na konferencjach
Projekty badawcze i granty
Szkolenie kadry naukowej
Inna działalność
Zakres badań
Książki
Artykuly


Kazimierz
Świrydowicz
Prof. UAM dr hab. Kazimierz Świrydowicz - Kierownik Zakładu


      DANE OSOBOWE

Imię Kazimierz
Nazwisko Świrydowicz
Data urodzenia 4 marca 1951
Stopień/tytuł naukowy Doktor habilitowany
Zajmowane stanowisko Profesor nadzwyczajny
Hobby

      KARIERA NAUKOWA

1969-1973 Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1973 Magister prawa.
Praca magisterska:   Możliwości zastosowania logiki deontycznej we wnioskowaniach prawniczych.
Promotor: prof dr Zygmunt Ziembiński
1977 Doktor prawa.
Rozprawa doktorska: Analiza logiczna norm kompetencyjnych i innych norm stwarzajcych stosunki prawne.
Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Ziemba
1977- 1982 Studia matematyczne na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM Poznań
1982 Magister matematyki. Wydział Matematyki i Fizyki UAM Poznań
Tytuł pracy: Rozstrzygalność logik modalnych
Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Batóg
1997 Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (logika). Instytut Filozofii UAM Poznań
Tytuł pracy: Logiczne teorie obowiązku uwarunkowego
2000 Doktor matematyki. Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań
Tytuł pracy: Struktura kraty rozszerzeń logiki relewantnej R
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Batóg

      ZAJMOWANE STANOWISKA

1973-1974 Asystent stażysta w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki
1974-1977 Asystent w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki
1977-1982 Adiunkt w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki
1982-2002 Adiunkt w Zakładzie Logiki Matematycznej
od 2002 Profesor nadzwyczajny, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
od 1977-98 Adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu
od 1998 Profesor nadzwyczajny, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu
2008-2012 Kierownik Katedry Filozofii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


      PEŁNIONE FUNKCJE

od 2006 Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

      STAŻE

1984-1985 Zakład Logiki Matematycznej Uniwersytetu Warszawskiego
1992 (3 miesiące) Stypendysta Svenska Instititionen, Wydział Prawa Uniwersytetu w Lund, Szwecja
1994 (2 miesiące) Pobyt w ramach programu TEMPUS, Uniwersytet w Amsterdamie, Wydział Matematyki i Informatyki, Holandia
2001 (1 miesiąc) Visiting professor, Wydział Filozofii, Uniwersytet w Syracuse, Stany Zjednoczone

      KOMUNIKATY NA KONFERENCJACH

1984 Reason in Law, Bolonia
1987 Logic Colloquium'87, Granada
1988 Logic Colloquium'88, Padwa
1989 Logic Colloquium'89, Berlin Zachodni
1991 Logic Colloquium'91, Uppsala
1993 Konferencja Deon'93, Amsterdam
1993 VII Zjazd International Association for Legal and Moral Philosophy, Getynga
1995 VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń
1997 Jaśkowski's Symposium, Toruń
2001 Logic Colloquium'2001, Wiedeń

      PROJEKTY BADAWCZE I GRANTY

H01A 019 09 Udział w projekcie badawczym realizowanym w latach 1995-97, kierowanym przez prof. J. Perzanowskiego i prof. E. Orłowską.
1H01A 009 18 Indywidualny projekt badawczy "Logika modalna i jej zastosowania" realizowany w latach 2000-2001

      SZKOLENIE KADRY NAUKOWEJ

Opieka naukowa nad dwoma doktorantami:
    mgr Waldemar Walczak
    dr Michał Kozak

      INNA DZIAŁALNOŚĆ

Współzałożyciel Polskieg Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki; w latach 1993-1999 Sekretarz Zarządu tego Towarzystwa, aktualnie członek Rady Towarzystwa

      ZAKRES BADAŃ

Logika matematyczna i jej zastosowania

      KSIAŻKI

Analiza logiczna kompetencji normodawczej, PWN, Poznań 1981, ss.
Logiczne teorie obowiązku warunkowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, ss. ??.
Podstawy logiki modalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, ss. 336.
Wstęp do teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, ss 200. (współautor R. Murawski).
Podstawy logiki i teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss 163. (współautor R. Murawski).
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w oczach służb specjalnych PRL. Wybór Ľródeł z lat 1982-1989, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

      ARTYKUŁY

Konfrontacja koncepcji logiki deontycznej, Studia Filozoficzne 3/1974, 222-226.
O nieporozumieniach dotyczących tzw. "norm zezwalających", Państwo i Prawo 7/1975, 57-63, (współautorzy: S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński), istnieje również przekład na język fiński.
Three Styles of Meditations on Deontic Logic, in: Social Classes and Historical Materialism , Rodopi, Amsterdam 1982, s. 434-439.
Logika piękna i brzydoty. Rzecz o logice ocen, Zeszyty Artystyczne PWSSP w Poznaniu , 1986, s. 105-120.
Entailment of Norms: the Open Problem, Reason in Law, Proceedings of the Conference Held in Bologna 12-15 December 1984 vol. 2, Milano, 1998, s. 227-238.
Semantical Independence Proofs for Selected Formulae od Deontic Logic, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1988, s. 57-80.
On Regular Modal Logics with the Axiom Studia Logica XLIX, 2, 1990, s. 171-174.
Regular Modal Logics Inconsistent if is added: A Contribution to the Topography of the Lattice of Modal Logics Bulletin of the Section of Logic, vol. 21, no. 2, June 1992, s. 47-54.
Completeness Theorem for the "Old System" of Deontic Logic of G. H. von Wright, Studies of Logic, Grammar and Rethoric , X/XI, 1991/1992, s. 125-133.
Normative Consequence Relation and Consequence Operations on the Language of Deontic Logic, Theoria, vol. LX, s. 27-48.
Elementy rachunku predykatów, aneks do podręcznika: Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wydanie XVII, Warszawa 1994, s. 262-275.
O semantyce logiki stwierdzania, w: Między logiką a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi, Lublin 1995, s. 65-79.
A Remark on the Maximal Extensions of the Relevant Logic R, Reports on Mathematical Logic 29, 1995, s. 19-33 (publikowany wcześniej jako reprint pod tym samym tytułem, wydany przez Universiteit van Amsterdam LP-94-04, 1994)
Uwaga o kracie rozszerzeń logiki relewantnej R Andersona-Belnapa w: Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań 1995, s. 573-582.
Deontic Logic in the Works of Professor Tadeusz Kubiński Acta Universitatis Wratislaviensis No. 1890, Logika 17, Wrocław 1997, s. 51-65.
Logika deontyczna: przeszłość, teraĽniejszość, przyszłość, w: Byt, logos, matematyka, Księga pamiątkowa bloku ontologiczno-logicznego VI Polskiego Zjazdu Logicznego~, Toruń, 5 września 1995 red. J. Perzanowski, A. Pietruszczak, s. 237-250.
A New Approach to Dyadic Deontic Logic and the Normative Consequence Relation in : Euphony and Logos, Editions Rodopi, Amsterdam/Atlanta GA, 1997, s. 283-317.
There Exists Exactly Two aximal Strictly Extensions of the Relevant Logic R, Journal of the Symbolic Logic 64, No. 3, Sept. 1999, s. 1125-1154.
Upper Part of the Lattice of Extensions of the Positive Relevant Logic R+, Reports in Mathematical Logic nr. 40, 2006, s. 3-13.
Profesor Zygmunt Ziembiński jako obiekt inwigilacji politycznej,Kronika Miasta Poznania,2008, nr 3, s. 281-288.
There exists an uncountable set of pretabular extensions of the relevant logic R and each logic of this set is generated by a variety of finite height,Journal of Symbolic Logic,2008, Vol. 73, No 4, s. 1249-1270.
Słowo - pismo - sacrum. Rzecz o destrukcyjnej działaności sofistów}, w: Janusz Sytnik-Czetwertyński, Rozważania o filozofii prawdziwej. Jerzemu Perzanowskiemu w darze, Kraków, 2009, s. 339-347.
Logiki anty-monotoniczme. O pewnych badaniach J. Perzanowskiego nad logikami modalnymi, Zagadnienia Naukoznawstwa,1 (183), 2010, s. 135-142.
Próba formalizacji ontologicznego dowodu św. Anzelma,w: Stanisław Wszołek (red.), Dowody ontologiczne. W 900 rocznicę śmierci św. Anzelma, Kraków 2010, s. 13-19.