Kazimierz Świrydowicz
Podstawy logiki modalnej
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004
336 stron