Wyd. I


Wyd. IIRoman Murawski, Kazimierz Świrydowicz
Podstawy logiki i teorii mnogości
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, wydanie pierwsze 2006, wydanie drugie 2015
163 strony

Spis treści


Rozdział I. Elementy klasycznego rachunku zdań
        1.1. Wprowadzenie
        1.2. Język rachunku zdań; tautologie
        1.3. Schematy wnioskowań. Wnioskowania niezawodne
        1.4. Tautologie rachunku zdań
        1.5. Warunek dostateczny i konieczny
        1.6. Symbolika beznawiasowa
Zadania

Rozdział II. Funkcje logiczne
        2.1. Funkcje logiczne - podstawowe definicje
        2.2. KOniunkcyjna i alternatywna postać normalna
        2.3. Zupełne układy funkcji
Zadania

Rozdział III. System aksjomatyczny logiki klasycznej
        3.1. Logika klasyczna: syntaktyka
        3.2. Podstawowe twierdzenia logiki klasycznej
Zadania

Rozdział IV. Elementy rachunku predykatów
        4.1. Wprowadzenie
        4.2. Język rachunku predykatów
        4.3. Formułowanie wypowiedzi w języku rachunku predykatów
        4.4. Przykłady tautologii rachunku predykatów
        4.5. Kwantyfikatory o ograniczonym zakresie
        4.6. Kwantyfikatory ilościowe
        4.7. System aksjomatyczny rachunku predykatów
Zadania

Rozdział V. Podstawy teorii zbiorów
        5.1. Uwagi wstępne
        5.2. Zasada ekstensjonalności
        5.3. Relacja inkluzji. Zbiór pusty i zbiór potęgowy
        5.4. Działania na zbiorach
        5.5. Algebry Boole'a
Zadania

Rozdział VI. Relacje
        6.1. Wprowadzenie. Definicja relacji
        6.2. Relacje binarne i ich własności. Działania na relacjach binarnych
        6.3. Relacje równoważności
Zadania

Rozdział VII. Funkcje
        7.1. Definicja funkcji. Rodzaje funkcji
        7.2. Operacje na funkcjach
        7.3. Obrazy i przeciwobrazy oraz ich własności
Zadania

Rozdział VIII. Relacje porządkujące
        8.1. Rodzaje ralacji porządkujących
        8.2. Zbiory częściowo uporządkowane
        8.3. Zbiory dobrze uporządkowane
Zadania

Rozdział IX. Teoria mocy
        9.1. Wprowadzenie
        9.2. Liczby kardynalne. Twierdzenie Cantora-Bernsteina
        9.3. Zbiory przeliczalne
        9.4. Zbiory nieprzeliczalne
Zadania