Zakład Logiki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Strona główna       Pracownicy       Doktoranci    
  Konferencje Filozofia Matematyki       Archiwum   Ciekawostki     Logika w sieci    
               

Polska       ¦wiat      


      POLSKA

    Zakład Teorii Obliczeń, Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu
    Zakład Logiki Stosowanej, Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu
    Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
    Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UAM w Poznaniu

    Zakład Logiki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
    Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
    Zakład Logiki Stosowanej, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

    Zakład Logiki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Zakład Logiki i Podstaw Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego

    Katedra Logiki i Podstaw Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

    Katedra Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki Uniwersytetu Opolskiego
    Katedra Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki Uniwersytetu Opolskiego

    Zakład Logiki i Metodologii Uniwersytetu ¦l±skiego
    Zakład Logiki Matematycznej Uniwersytetu ¦l±skiego

    Katedra Logiki UMK w Toruniu

    Zakład Logiki Matematycznej Uniwersytetu w Białymstoku

    Zakład Logiki i Metodologii Nauk UMCS w Lublinie

    Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego


      ¦WIAT

    Instytucje zwi±zane z logik± na ¶wiecie, czasopisa logiczne, organizacje i stowarzyszenia, ...

    Podstawowe wiadomo¶ci logiczne