Wyd. I

Roman Murawski
Współczesna filozofia matematyki
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
387 stron

Spis treści


Przedmowa
Wstęp

CZĘŚĆ I
Rudolf Carnap
    Logistyczne podstawy matematyki
Arend Heyting
    Intuicjonistyczne podstawy matematki
Johann von Neumann
    Formalistyczne podstawy matematyki

CZĘŚĆ II
Kurt Gödel
    Logika matematyczna Russella
Kurt Gödel
    Co to jest Cantora problem kontinuum ?
Paul J. Cohen
    O podstawach teorii mnogości
Petr Vopenka
    Zbiory aktualnie nieskończone
Penelope Maddy
    Wierz±c w aksjomaty
Stephen G. Simpson
    Częściowe realizacje programu Hilberta

CZĘŚĆ III
Imre Lakatos
    Renesans empiryzmu we współczesnej filozofii matematyki ?
Hilary Putnam
    Czym jest prawda matematyczna ?
Morris Kline
    Matematyka przestała być nauk± pewn± i niepodwarzaln±

CZĘŚĆ IV
Raymond L. Wilder
    Kulturowa baza matematyki
Eugene P. Wigner
    Niepojęta skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych
Thomas Tymoczko
    Problem czterech barw i jego znaczenie filozoficzne
Gregory Chaitin
    Twierdzenie Gödla a informacja
Charles Parsons
    Strukturalizm o obiektach matematyki

Nota edytorska
Indeks osób