Roman Murawski
Rozwój symboliki logicznej
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988.
40 stron

Spis treści


Przedmowa
Wstęp

  1. Wstęp
  2. Kultura symboliczna
  3. Rozwój symboliki matematycznej
  4. Kilka uwag ogólnych o prawidłowościach rozwoju symboliki
      matematycznej
  5. Początki symboliki logicznej
  6. Leibniz i idea characteristica universalis
  7. Boole i De Morgan oraz idea algebraizacji logiki
  8. Peano a rozwój symboliki logicznej
  9. Russell a sprawa języka symbolicznego
10. Symbolika Fregego
11. Beznawiasowa symbolika Łukasiewicza
12. Symbolomania i pragmatofobia
13. Przegląd stosowanych obecnie systemów notacji
14. Uwagi końcowe

Przypisy