Roman Murawski (współredaktor: J. Woleński)
Problemy filozofii matematyki i informatyki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznań 2018.
222 strony

Spis treści


ROMAN MURAWSKI, JAN WOLEŃSKI
Wstęp

ROMAN DUDA
Trzy tradycje

JERZY DADACZYŃSKI
Fritz Lettenmeyer – nieznany prekursor quasi-empiryzmu

GABRIELA BESLER
Tematyka korespondencji naukowej Gottloba Fregego z Giuseppe Peanem w latach 1891–1903

ROMAN MURAWSKI
Ontologia matematyki i logiki w szkole lwowsko-warszawskiej

JAN WOLEŃSKI
Prawda w matematyce (na marginesie argumentacji Paula Benacerrafa)

ZBIGNIEW SEMADENI
Platonizujący konceptualizm w matematyce

ZBIGNIEW KRÓL
Rodzaje nieskończoności. Nieskończoność jako problem ontologiczny

ANNA LEMAŃSKA
Obiekty matematyczne a przedmioty fizyczne

MICHAŁ SOCHAŃSKI
Uwagi o semiotyce matematyki

MATEUSZ HOHOL
Od przestrzeni do abstrakcyjnych pojęć: w stronę teorii poznania geometrycznego

JERZY POGONOWSKI
Intuicje a nabywanie wiedzy matematycznej

MICHAŁ HELLER, JERZY KRÓL
Czy liczby naturalne są naturalne?

BARTŁOMIEJ SKOWRON
Gestalty w matematyce. O unifikującej sile sprzężeń funktorowych

PAWEŁ STACEWICZ
Czy informatykom musi wystarczyć nieskończoność potencjalna?

JERZY MYCKA, WOJCIECH ROSA
Związki problemu nierozstrzygalności logiki predykatów pierwszego rzędu z zagadnieniami złożoności

IZABELA BONDECKA-KRZYKOWSKA
Hardware versus software

JAKUB JERNAJCZYK
Ziarna myśli – o własnościach dyskretnych form reprezentacji informacji