Roman Murawski
Z historii logiki i filozofii matematyki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznań 2019; dodruk 2019.
286 stron

Spis treści


Wstęp

Rozwój symboliki logicznej

Henryk Struve i Władysław Biegański - między tradycją a nową logiką

O pracach logicznych Kazimierza Ajdukiewicza

Uwagi filozoficzno-historyczne na temat Entscheidungsproblem

Kilka uwag metodologicznych na temat tezy Churcha

Twierdzenia limitacyjne

O potędze i słabościach metody aksjomatycznej i ich konsekwencjach dla filozofii matematyki

O pojęciu prawdy w matematyce

Kłopoty z prawdą, czyli o niejednoznaczności i patologiach klas spełniania

Dlaczego matematyka pozwala rozumieć i opisywać świat? Refleksja filozoficzna

Między teorią a matematyką. Mikołaja z Kuzy filozofia matematyki

System filozoficzny Hoene-Wrońskiego

Główne koncepcje i kierunki filozofii matematyki XX wieku

Elementy Leibniziańskie i Kantowskie u Hilberta i Gödla

Elementy Kantowskie we współczesnej filozofii matematyki

Benedykt Bornstein i jego wizja matematyki i logiki

Ontologia matematyki i logiki w szkole lwowsko-warszawskiej

Filozofia logiki i matematyki w Kole Krakowskim

Andrzeja Mostowskiego filozofia matematyki i logiki

Bibliografia

Nota edytorska