Roman Murawski [redakcja tomu]
Filozofia matematyki i informatyki
Copernicus Center Press, Kraków 2015
328 stron

Spis treści


Roman Murawski
Wstęp

Roman Duda
Wpływ metody aksjomatycznej na matematykę XX wieku

Zbigniew Król
Podstawowe intuicje w geometrii euklidesowej, czyli jak powstaje matematyka?

Zbigniew Semadeni
Transgresje poznawcze jako istotna cecha rozwoju matematyki

Gabriela Besler
Tematyka korespondencji naukowej Gottloba Fregego z Bertrandem Russellem w latach 1902-1904

Jan Woleński
Dlaczego matematyka nie jest redukowalna do logiki?

Krzysztof Wójtowicz
Kilka uwag o problemie wyjaśniania w matematyce

Michał Sochański
Diagramy a spór empiryzmu z aprioryzmem o charakter poznania matematycznego

Jerzy Mycka
Wybrane przykłady matematycznych odniesień w starożytnej i średniowiecznej refleksji teologicznej

Anna Lemańska
Matematyka a przyroda. Kilka uwag metodologicznych

Michael Heller
Category Theory and the Philosophy of Space

Bartłomiej Skowron
Proteuszowy charakter matematyki w ujęciu Sandersa MacLane'a

Mateusz Hohol, Krzysztof Cipora
Perspektywy i granice ucieleśnionego poznania matematycznego

Adam Olszewski
O intuicyjnym pojęciu funkcji

Ewa Piotrowska
Etnomatematyka a próby globalizacji matematyki

Jerzy Pogonowski
Matematyka i Humanistki

Izabela Bondecka-Krzykowska
Co to jest komputer? Uwagi ontologiczne

Paweł Stacewicz
Informatyczne kłopoty z nieskończoności±?