Najlepsza Książka Akademicka roku 2012

Roman Murawski
Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
253 strony

Spis treści


Przedmowa

Rozdział I: Poprzednicy
    1. Jan Śniadecki
    2. Józef Maria Hoene-Wroński
    3. Samuel Dickstein
    4. Edward Stamm

Rozdział II: Polska Szkoła Matematyczna
    1. Warszawska Szkoła Matematyczna: Sierpiński, Janiszewski,
        Mazurkiewicz
    2. Lwowska Szkoła Matematyczna: Steinhaus, Banach, Żylinski,
       Chwistek

Rozdział III: Lwowsko-Warszawska Szkoła Filozoficzna
    1. Jan Łuksiewicz
    2. Zygmunt Zawirski
    3. Stanisław Leśniewski
    4. Tadeusz Kotarbiński
    5. Kazimierz Ajdukiewicz
    6. Alfred Tarski
    7. Andrzej Mostowski
    8. Henryk Mehlberg

Rozdział IV: Ośrodek krakowski
    1. Jan ¦leszynski
    2. Stanisław Zaremba
    3. Witold Wilkosz

Zakończenie
Biogramy
Bibliografia
Indeks