Wyd. I, II


Wyd. III


Wyd. IV


Wyd. V

Roman Murawski
Filozofia matematyki. Zarys dziejów
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, wyd. drugie 2001; wyd. trzecie: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008; wyd. czwarte 2012; wyd. piąte 2013; wyd. szóste (uzupełnione) 2017.
239 stron

Spis treści


Przedmowa
Wstęp

Część I. POPRZEDNICY WSPÓŁCZESNYCH STANOWISK
    1. Przed Platonem
    2. Platon
    3. Arystoteles
    4. Euklides
    5. Proklos
    6. Mikołaj z Kuzy
    7. Kartezjusz
    8. Blaise Pascal
    9. Gottfried Leibniz
  10. Immanuel Kant
  11. Bernard Bolzano
  12. John Stuart Mill
  13. Richard Dedekind
  14. Georg Cantor
  15. Henri Poincare

Część II. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI W FILOZOFII MATEMATYKI
    1. Logicyzm
    2. Intuicjonizm i prądy konstruktywistyczne
        2.1. Intuicjonizm
        2.2. Prądy konstruktywistyczne
    3. Formalizm
    4. Nowe prądy w filozofii matematyki
    Zakończenie

DODATKI
Dodatek I: Z filozoficznych problemów teorii mnogości
Dodatek II: Kilka uwag o filozofii geometrii
Dodatek III: Krótkie biogramy

Bibliografia
Indeks osób
Indeks pojęć
    Wyd. VI