Wyd. I


Wyd. II


Wyd. III

Roman Murawski
Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, wydanie pierwsze 1986, wydanie drugie 1994, wydanie trzecie 2003.
324 strony

Spis treści


Przedmowa
Wstęp

PLATON
    Teoria idei
    Świat idei i świat rzeczy
    Teoria anamnezy
ARYSTOTELES
    Poglądy Platona na matematykę
    O przedmiotach matematycznych
    O nieskończoności
    Definicje, aksjomaty, postulaty
    Pierwiastek estetyczny w matematyce
EUKLIDES
    Z księgi I Elementów
PROKLOS
    Z Komentarza do "Elementów" Euklidesa
KARTEZJUSZ
    Fragmenty Prawideł kierowania umysłem
    Główne prawidła metody
    Z Rozmowy z Burmanem
BLAISE PASCAL
    Rozważania ogólne nad geometrią
    Z Myśli
GOTTFRIED LEIBNIZ
    Przedmowa do nauki ogólnej
    O sformalizowaniu języka nauki
    O nieskończoności
    Prawdy faktyczne i rozumowe
IMMANUEL KANT
    Sądy analityczne i syntetyczne
    W jaki sposób jest możliwa czysta matematyka ?
BERNARD BOLZANO
    Paradosky nieskończoności
JOHN STUART MILL
    Co jest przedmiotem matematyki ?
RICHARD DEDEKIND
    Ciągłość i liczby niewymierne
    Z korespodencji z Rudolfem Lipschitzem
    O zbiorach nieskończonych
GEORG CANTOR
    Pojęcie zbioru
    Pojęcie mocy zbioru
    O pozaskończoności
    Z korespodencji z R. Dedekindem
GOTTLOB FREGE
    O pojęciu liczby
    List do B. Russella
BERTRAND RUSSELL
    Matematyka i metafizycy
    List do G.Fregego
    Matematyka i logika
    Principia Mathematica - aspekty filozoficzne
HENRI POINCARE
    O naturze rozumowania matematycznego
    O geometrii
    Matematyka a logika
    Logika nieskończoności
LUITZEN E. J. BROUWER
    Intuicjonizm i formalizm
AREND HEYTING
    Dysputa
DAVID HILBERT
    O nieskończoności
PAUL BERNAYS
    O platonizmie w matematyce

Bibliografia